کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
تبیین ورزش زورخانه‌ای از منظر نظریه سلامت اجتماعی کییز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19966.2579

وجیهه جوانی؛ احمد موتاب؛ ابوعلی ودادهیر


بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی مردم شهر تالش

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 175-188

10.22124/jsmd.2018.2723

مهربان پارسا؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد