کلیدواژه‌ها = تبلیغات از طریق ورزش
تعداد مقالات: 2
1. ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 116-138

نسیم کشمیری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


2. مدل ساختاری تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 185-200

فرهاد فتحی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری