نویسنده = زینب آنت
ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند صحه گذاری مصرف محصول ورزشی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (بررسی موردی فروشگاه های علی دایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.2563.1092

امید جمشیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ زینب آنت؛ فرخ کیا


بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی با استفاده ازGIS

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2022.5736

زینب آنت؛ محمد حسین رضوی؛ سید نصرالله سجادی