نویسنده = جوادی‌پور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 120-138

10.22124/jsmd.1970.3543

محمد جوادی‌پور؛ ناهید اتقیا؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی


2. ضرورت و امکان سنجی بکارگیری رویکرد تلفیقی در برنامۀ درسی تربیت‌بدنی دوره ابتدایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 149-160

حمیده یاقوتی؛ محمد جوادی‌پور؛ علی اکبر خسروی