نویسنده = کاظم‌نژاد، انوشیروان
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-17

محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ انوشیروان کاظم‌نژاد


2. طرّاحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 75-86

محمّد خبیری؛ نوشین بنار؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق؛ انوشیروان کاظم‌نژاد