نویسنده = تسلیمی، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. چارچوب تأمین مالی فدراسیون های ورزش های پایه با محوریت خودکفایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2019.3800

زهرا تسلیمی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلیزاده؛ محمد حسن پاسوار


2. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-18

10.22124/jsmd.2017.2443

اسماعیل ملک اخلاق؛ زهرا تسلیمی؛ محمد ریحانی؛ نسترن سلیمی


3. چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 111-123

محمدرحیم رمضانیان؛ زهرا تسلیمی؛ زهرا روحانی؛ الهه مدادی نانسا