نویسنده = بابایی جعفری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در رده سنی بزرگ‌سالان از دیدگاه مدیران و مربیان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 49-61

عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ مهدی بابایی جعفری؛ بهمن عسگری؛ علی بابایی جعفری