نویسنده = سپیده شبانی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-130

مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ سپیده شبانی