نویسنده = نقی پور گیوی، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 34-50

10.22124/jsmd.2019.3796

احسان محمدی ترکمانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ بهنام نقی پور گیوی؛ رضا شربت زاده