نویسنده = سجادی، سید نصرالله
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های فساد مالی در سازمان‌های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 58-70

10.22124/jsmd.2019.3798

حسین منصوری؛ زهره رضایی؛ سید نصرالله سجادی؛ مرتضی محمدی


2. طراحی الگوی ساختاری سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 50-69

10.22124/jsmd.2018.2845

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری


3. تبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22124/jsmd.2017.2444

همایون عباسی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین عیدی؛ محسن لقمانی