نویسنده = شیروانی، طهماسب
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی (با استفاده از نظریه داده بنیاد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 62-78

10.22124/jsmd.2020.4286

طهماسب شیروانی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری