نویسنده = امیری، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تدوین مدل قابلیت های بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 68-85

10.22124/jsmd.2018.3213

کریم زهره وندیان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری


2. تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 91-107

هادی باقری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ محمد احسانی