راهنمای نویسندگان

لطفاً جهت تهیه و تنظیم مقاله از قالب نگارش مقاله (template) قرار داده شده در سایت نشریه استفاده نمایید و متن مقالۀ خود را در فایل نمونه تایپ و ارسال کنید. دفتر نشریه از پذیرفتن مقالات خارج از فرمت معذور است.

برای دریافت فایل پیش نویس مقاله با نام و عنوان نویسندگان اینجا کلیک کنید.

  برای دریافت فایل پیش نویس مقاله بدون نام و عنوان نویسندگان اینجا کلیک کنید. 

 1. تعداد صفحات مقاله باید حداکثر 15 صفحه (متن، جدول­ ها و نمودارها) باشد. برای مقالات مروری، تعداد صفحات می تواند حداکثر تا 20 صفحه باشد.

2. بهتر است جدول­ ها با استفاده از امکان Table در Ms-Word و نمودارها در نرم ­افزار Ms-Exel طرّاحی شوند. شکل­ های ارسالی باید از نوع Tif و دقیق و روشن باشند. بهتر است داده ­های اصلی و مهم در حداقل جدول­ ها و نمودارها نمایش داده شوند.

3. اسامی محقّقان خارجی، کلمات اصلی و علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی در متن باید برای اولین بار در پانویس آورده شود.

4. روش تنظیم مقالات پژوهشی به شرح زیر است:

1-4. صفحۀ اول باید مشتمل بر چکیدۀ فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبۀ علمی، نام محلّ کار، شمارۀ تلفن تماس و نشانی پست الکترونیک ارسال‌کنندۀ مقاله باشد (در مقالات مستخرج از طرح پژوهشی، درج نام مؤسسۀ ناظر لازم است).

یادآوری: نام محلّ کار بر طبق دستورالعمل آن مؤسسه به فارسی آورده شود. چکیدۀ فارسی حداکثر در 200 کلمه و با عناوین مستقل شامل هدف، روش‌شناسی، یافته­ ها و نتیجه­ گیری (در پاراگراف­ های مستقل) تنظیم شود و سه تا پنج کلیدواژه داشته باشد.

2-4. متن اصلی مقاله باید با عناوین زیر تنظیم شود و محتوای آن دربرگیرندۀ مطالب متناسب با عناوین باشد:

1-2-4. مقدّمه: مبانی نظری، نقد و تحلیل پژوهش­ های گذشته و بیان مسئله.

2-2-4. روش­ شناسی پژوهش: بیان نوع پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، ابزار اندازه ­گیری، روش­ های جمع­ آوری و تحلیل آماری داده­ ها.

3-2-4. یافته ­های پژوهش: شرح خلاصۀ ویژگی دموگرافیگ نمونۀ پژوهش، توصیف مختصر یافته­ ها، تحلیل آماری نتایج بر اساس فرضیه­ های پژوهش.

4-2-4. بحث و نتیجه­ گیری: شرح نکات مهمّ یافته­ ها و مقایسۀ آن با یافته­ های دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک یا اختلاف و بیان کاربرد احتمالی یافته ­ها، نتیجه­ گیری و ارائۀ پیشنهاد.

یادآوری: در مقالات مروری، این موارد با توجّه به موضوع تحقیق و نوع تحلیل می ­تواند متناسب با چارچوب پژوهشی رشته­ های علوم انسانی تنظیم شود.

5-2-4. تشکّر: تقدیر و تشکّر از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان پژوهش (در صورت نیاز) آورده شود.

6-2-4. منابع:

جهت تسهیل نمایه شدن نشریه در ISC لازم است کلیه ارجاع به منابع (درون متنی و انتها) متنی بر اساس سبک (APA)  باشد. به این صورت که کلیه منابع درون متنی (حتی منابع فارسی) به زبان انگلیسی و سال مقاله هم به لاتین نوشته شود .

الف) شیوة ارجاع در متن مقاله:

ارجاع در انتهای جمله یا عبارت باید به شیوه منبع نویسی APA باشد.

 

ب) شیوة نوشتن منابع در انتهای مقاله:

1. کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته و برای نگارش منابع از شیوه منبع نویسی APA  و برای تهیه و تنظیم آن از نرم افزار EndNote استفاده شود.

 2. فقط باید به منابع و مآخذی اشاره شود که در متن مقاله به آن‌ها استناد شده است.

3. نیازی به درج شمارۀ منابع نیست.

 

5. در صفحۀ آخر، چکیدۀ انگلیسی دقیقاً متناسب با چکیدۀ فارسی (در پاراگراف­ های مستقل) تنظیم شود (Keywords /Objective/ Methodology/ Results/ Conclusion).

یادآوری: نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبۀ علمی، نام محلّ کار، شمارۀ تلفن تماس و همچنین نام محلّ کار بر طبق دستورالعمل آن مؤسسه به انگلیسی آورده شود.

**لازم است کلیه نویسندگان محترم، در زمان ارسال مقاله فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسنده را تکمیل و به همراه سایر فایل های مرتبط با مقاله در سامانه بارگزاری نمایند.**

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

لطفا برای پرداخت هزینه چاپ مقاله از مسیر زیر استفاده کنید:

صفحه اصلی وب­سایت دانشگاه گیلان --- سامانه ­های الکترونیک --- سامانه پرداخت الکترونیکی --- همایش ­ها و نشریات --- مدیریت علمی نشریات

در صفحه پرداخت متفرقه و در فیلد آیتم پرداخت، نشریه مدیریت و توسعه ورزش را انتخاب نمائید. سپس سایر فیلدهای اجباری را تکمیل نموده و فرایند پرداخت را کامل کنید.