بررسی موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: شناسایی و رتبه‌بندی موانع اقتصادی خصوصی­سازی باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور در سال 91-1390 هدف اصلی این تحقیق بود.
روش‌شناسی:جامعة آماری شامل مدیران عامل باشگاه­های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، رئیسان کارگروه­های مختلف فدراسیون فوتبال و مسئولان هیأت‌های فوتبال استان­ها، مدرسان مدیریت ورزشی و برخی مدرسان اقتصاد و مدیریت که با مسائل باشگاه­های حرفه­ای فوتبال آشنایی داشتند و همچنین خبرنگاران فوتبال نویسی که با مسائل خصوصی­سازی آشنایی دارند (173N=). گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ، 80/0 به دست آمد. برای رتبه­بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد و از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج رتبه­بندی نشان داد تخصیص نامناسب حق پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه­­های حرفه­ای فوتبال کشور اولین مانعی بود که بر سر راه خصوصی‌سازی در باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور وجود داشت.
 نتیجه گیری: افزایش کارایی و اثربخشی، بهبود مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه علاقه­مندان فوتبال بوده و مشکلات اقتصادی در راه خصوصی­سازی باشگاه­ها مانع دست­یابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود، نخستین گام ضروری در این زمینه است.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic Obstacles of Club Privatization in Iranian Professional Football League

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Deldar 1
  • GholamAli Kargar 2
  • Farzad Ghafouri 3
چکیده [English]

Objective: This survey identified and ranked the economic obstacles of club privatization in Iranian professional football league.
Methodology: The statistical population of this study included the directors of the premier football league and the first division football league, the chief committees of football federation and provincial football boards, professors of sport management and economics, and management who were familiar with the professional football Issues, as well as football news reporters and experts (N=173). The data collection tool was the structured questionnaire. Its validity was confirmed. To measure reliability of questionnaire, Cronbach’s alpha was used (α=0.80). Friedman test was used to rank the obstacles as well as Factor Analysis was used to identify factors.
Results: The results showed that the first obstacle of professional football club privatization was inappropriate allocation of television broadcast rights and pitch-side advertising among teams.
Conclusion: Increasing the effectiveness and efficiency, improvement of the system management, good results achievement, and budget increase of club are the most important aims of each sport club. The Economic problems towards the clubs privatization were the notable obstacles to reach these aims. So, overcoming these obstacles is the first step to succeed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Sector
  • Economic obstacles
  • Football clubs
  • Premier League
  • Iran