توسعه ورزش روستایی با محوریت ورزش‌های بومی و محلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

 
هدف: هدف عمده این تحقیق، شرح و توصیف کارکردهای مهم ورزش­های بومی و محلی در توسعه ورزش مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه با بهره­گیری از نظریه بنیانی است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، کیفی است. جامعه تحقیق شامل تمام افراد روستایی شهرستان کرمانشاه بود. متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از نمونه­گیری آماری تبعیت نمی‌کند، در این پژوهش از نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. معیار توقف نمونه­گیری، تکراری شدن داده­ها یا اشباع اطلاعاتی و عدم دستیابی به داده جدید دیگری بود.
یافته‌ها: یافته­های تحقیق نشان داد که آموزش و تمرین مهارت­های مختلف، برخورداری ورزش­های بومی و محلی از تنوع و گوناگونی، سهولت انجام ورزش­های بومی و محلی، پیوند با ساختارهای فرهنگی روستا، قابلیت سازگاری بالا با شرایط جامعه امروزی، جلوگیری از انحرافات اجتماعی در جوانان، وجود زمینه برگزاری جشنواره­های ورزشی بومی و محلی، به عنوان مهم­ترین مزیت ورزش­های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه برای توسعه ورزش روستایی محسوب می­شوند.
نتیجه‌گیری: به منظور توسعه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه روستایی، پیشنهاد می­شود بازی­ها و ورزش‌های بومی و محلی معرفی و شناسایی شوند و برنامه­ریزی دقیقی در سطح استراتژیک و عملیاتی صورت گیرد تا علاوه بر احیاء این ورزش­ها و حفظ اصالت فرهنگ اصیل ایرانی و تداوم آن در سطح جامعه، گامی مؤثر در جهت غنی‌سازی اوقات فراغت روستاییان و خانواده­های آن­ها و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی روستاییان برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Sports Development with focus on Indigenous and local sports

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Papzan 1
  • Hosin Agahi 1
  • Mahna Shahmoradi 2
1 Associate Professor, Razi University
2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Razi University
چکیده [English]

Objective: The main objective of this study was to develop sports in rural areas of Kermanshah, with an emphasis on indigenous and local sports.
Methodology: This study is an applied research and considering its method is a qualitative research. In this research, study population consisted of all rural people of Kermanshah. Commensurate with the nature of qualitative research that does not follow statistical sampling, purposeful sampling was used in this study. Stopping criterion of sampling was duplicate data or information saturation and lack of access to more new data.
Results: Findings of this study showed that learning and practicing of various skills, benefits of the diversity of local and indigenous sports, facility of local and indigenous sports, connection with cultural constructions of villages, high compatibility with conditions of today's society, preventing social diversions in youth, and existence of groundwork for holding local and indigenous sports festival are the most important opportunities on local and indigenous sport in rural areas of Kermanshah for the rural sports development.
Conclusion: To develop sport among  different classes of the rural society, due to the high potential of  indigenous and local sports and close relationship with the customs and movement patterns of people in rural areas, it is recommended to identifiy and introduce local and indigenous games and sports and to have a careful planning at the strategic and operational levels to not only revive these sports, but also maintain the originality of Iranian culture  and its continuity in society. An effective step in enriching the leisure time of rural people and their families is to promote physical and mental health of people in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous and local sports
  • rural sport
  • Kermanshah
  • Graonded Theory