کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 101-110

10.22124/jsmd.2019.3793

سید حسن هراتی؛ فریده اشرف گنجویی؛ عبدالرضا امیرتاش؛ زینت نیک آئین