کلیدواژه‌ها = مدیریت هواداران
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 192-201

عاطفه اسدزاده؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی