نویسنده = میرزازاده، زهراسادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 88-97

10.22124/jsmd.2018.3244

یاسر احمدی؛ زهراسادات میرزازاده؛ مرتضی عظیم زاده