نویسنده = قره، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مؤلفه‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور و سنجش برازش آن

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 109-126

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد علی قره؛ محمد سیاوشی