نویسنده = میر محمدتبار، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی ورزشکاران ایران : فراتحلیل مطالعات موجود

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 70-82

10.22124/jsmd.2020.4315

محمد علی صاحبکاران؛ رحیم رمضانی نژاد؛ احمد میر محمدتبار؛ معصومه خسروی