نویسنده = یاسوری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان‌های ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-49

10.22124/jsmd.2018.3094

مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور