نویسنده = سید نصرالله سجادی
مدل پارادایمی مشارکت پناهندگان افغانستانی در ورزش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22124/jsmd.2020.18294.2463

علی افروزه؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ رسول صادقی


ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند صحه گذاری مصرف محصول ورزشی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (بررسی موردی فروشگاه های علی دایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.2563.1092

امید جمشیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ زینب آنت؛ فرخ کیا