نویسنده = شعبانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-103

10.22124/jsmd.2017.2447

مرتضی رضایی صوفی؛ عباس شعبانی