نویسنده = نخعی نیازی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مدل رگرسیونی کارآفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 136-151

فریده هادوی؛ مهدی طالب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم نخعی نیازی