نویسنده = آزادان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ دیدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 19-31

محمد احسانی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ فریبا عسکریان؛ مهدی آزادان