نویسنده = نیک نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی مردم شهر تالش

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 175-188

10.22124/jsmd.2018.2723

مهربان پارسا؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد