نویسنده = میرزایی کالار، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. عوامل بازدارنده و سوق‌دهندۀ گردشگری ورزشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 85-95

مهرعلی همتی‌نژاد؛ اکبر میرزایی کالار؛ سید مهدی مدنی؛ فرهاد رحمانی‌نیا