نویسنده = زندآگاهی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. سناریوپردازی آینده ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-89

10.22124/jsmd.2020.4376

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین ملکی؛ علی صابری؛ عاطفه زندآگاهی