نویسنده = اله حسنی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 46-56

10.22124/jsmd.2018.3240

فاتح فرازیانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ احسان اله حسنی