نویسنده = داود صالح نیا
مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4364

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2021.5033

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری