نویسنده = حسین پور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ مهارت ارتباطی با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 91-104

جواد حسین پور؛ سید عماد حسینی؛ مرتضی دوستی