نویسنده = اللهیاری، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهش‏های مدیریت ورزشی در دانشگاه‏های کشور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 56-68

10.22124/jsmd.2019.3252

حسین عبدالملکی؛ فاطمه حیدری؛ محبوبه اللهیاری؛ سید بهادر زکی‌زاده