نویسنده = بهرامی پور، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی های بین المللی ورزش توسط نمایندگان ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-15

10.22124/jsmd.2019.3249

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور