نویسنده = فراهانی، ابوالفضل فراهانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 195-211

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی فراهانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فاتح فرازیانی