نویسنده = اصفهانی، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 88-108

10.22124/jsmd.2018.2966

حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سفیری؛ نوشین اصفهانی