نویسنده = محمدی زاد، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت‌بدنی مدارس دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 124-135

ابراهیم صالحی عمران؛ محمد جوادی پور؛ سمیه محمدی زاد