نویسنده = روحانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 111-123

محمدرحیم رمضانیان؛ زهرا تسلیمی؛ زهرا روحانی؛ الهه مدادی نانسا