نویسنده = شاهمرادی، مهنا
تعداد مقالات: 1
1. توسعه ورزش روستایی با محوریت ورزش‌های بومی و محلی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 15-29

عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی