نویسنده = فریدفتحی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-114

10.22124/jsmd.2018.3245

محمدرسول خدادای؛ سارا معصوم زاده؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی