شناسایی حیطه‌ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جهرم

2 استاد دانشگاه خوار استاد دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: امروزه تعداد زیادی از باشگاه­های فوتبال فعالیت­های اجتماعی را جهت مدیریت ذینفعان و اهرمی برای موقعیت اجتماعی خود در پیش گرفته­اند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اولویت­های اجتماعی و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش شناسی: نمونه آماری شامل 19 نفر از صاحبنظران، مدیران اجرایی و اعضای هیات علمی بود که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. این تحقیق به صورت کیفی انجام گرفت و برای جمع آوری داده­ها از مصاحبه استفاده گردید. داده­ها از طریق روش کد­گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: یافته‌ها شامل 63 نشان در کدگذاری باز بود که در 14 مفهوم طبقه بندی شدند. در ادامه شش مقوله فرهنگی- اخلاقی، اقتصادی، فنی، قانونی، سیاسی و ساختاری مرتبط با چالش­های مسئولیت اجتماعی شناسایی شدند. همچنین اولویت باشگاه­ها به ترتیب شامل حیطه آموزش، خیریه، اجتماعی، ورزشی، سلامتی، زیست محیطی و مدیریتی شناسایی شد.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های تحقیق، توصیه می­گردد کارگروه ویژه­ای در سازمان لیگ جهت بسط و توسعه مسئولیت اجتماعی تشکیل گردد تا راهکارهای مطلوب بررسی و ابلاغ گردد.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Domains and Factors Affecting on Social Responsibility of Professional Football Clubs Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Afroozeh 1
  • Seyyed Amir Ahmad Mozaffari 2
  • Njaf Aghaee 3
  • Marjan Saffari 4
چکیده [English]

Objective: A Large number of football clubs have recently employed CSR initiatives to manage their stakeholders and leverage their societal position. The main objective of this research was to identify social priority and factors that affect on social responsibility Primer of League Iran.
Methodology: The sample consisted of 19 people's experts, administrators and faculty who were selected through theoretical sampling. This research was conducted as qualitative and used interview for data gathering. Data analyzed through three stages coding include open, axial and selective.
Results: Findings were consist 63 labels in open coding, which categorized in 14 concepts. In following six categories of cultural-moral, economic, technical, legal, political and structural were identified related to challenges of social responsibility. Also football club's priorities including education, charity, social, sport, health, environmental and management were identified.
Conclusion: According to the findings recommend, the Special committee for develop of social responsibility in Iran football league organization established then optimal strategies review and impart.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Professional football clubs
  • Challenge
  • Culture­-­ Moral