نویسنده = خبیری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مفهومی صنعت کالاهای ورزشی ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 40-50

10.22124/jsmd.2020.4497

محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی؛ علی تلخابی