نویسنده = آقایی، نجف
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی حیطه‌ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 69-89

محمد صادق افروزه؛ سید امیر احمد مظفری؛ نجف آقایی؛ مرجان صفاری