نویسنده = سید نصرالله سجادی
بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی با استفاده ازGIS

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2022.5736

زینب آنت؛ محمد حسین رضوی؛ سید نصرالله سجادی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 91-100

10.22124/jsmd.2021.5046

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی