نویسنده = حاجی آقاپور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محیط پرورش استعداد جودوکاران نوجوان کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 121-130

10.22124/jsmd.2020.4373

حمیدرضا گوهررستمی؛ جواد حاجی آقاپور؛ شهرام شفیعی