نویسنده = یوسفی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت خانواده و مدرسه در توسعه استعدادهای ورزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 94-106

10.22124/jsmd.2020.4553

ولی ناصری پلنگرد؛ شهاب بهرامی؛ شیرین زردشتیان؛ بهرام یوسفی