نویسنده = شعبانی‌بهار، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. روایی و پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 157-174

10.22124/jsmd.2018.2722

غلامرضا شعبانی‌بهار؛ محسن لقمانی