نویسنده = حمیدی، مهرزاد
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و اولویت‌بندی مناظر و استراتژی‌های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-116

سید احمد نژاد سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محسن ارسلان


2. شناسایی زمینه‌های نوآوری در صنعت فوتبال مطالعۀ موردی: حوزۀ داوری

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-64

مهرزاد حمیدی؛ رضا محمدکاظمی؛ حیدر سلیمانی گتابی


3. تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-25

اسفندیار خسروی‌زاده؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی؛ محمّد خبیری


4. ابعاد ‌و معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-74

مهرزاد حمیدی؛ ژاله معماری؛ محمّد اصغری‌جعفرآبادی