نویسنده = خبیری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 17-33

سیدنصراله سجادی؛ محمد خبیری؛ احسان قائم‌مقامی؛ علی بنسبردی