نویسنده = پیمانی زاد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 168-186

10.22124/jsmd.2018.3015

فرشته ادیب روشن؛ مهدی طالب پور؛ حسین پیمانی زاد