کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه ورزش‌های تفریحی: چیستی پیشرانها و محرک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیش برنده‌ها و محرک‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه ورزش‌‌های تفریحی است.
روش‌شناسی: با استفاده از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند داده‌هایی از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که پیش برنده‌ها و محرک‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه‌ی ورزش‌های تفریحی به پنج منظر شایستگی‌های ورزشی، هوشمندسازی ورزش، نوآوری‌گرایی و کارآمدی دانش در ورزش‌های تفریحی، بین‌المللی‌گرایی در ورزش‌های تفریحی و تحول‌آفرینی و افزایش گرایش اجتماعی به فناوری‌های ورزشی تقسیم می‌شوند.
نتیجه‌گیری: برای توسعه ورزش‌های تفریحی می‌توان از فناوری‌های نوین بهره گرفت که در این راستا باید هدف اصلی دست‌اندرکاران افزایش گرایش اجتماعی به فناوری‌هایی باشد که در راستای توسعه ورزش در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر از طریق هوشمندسازی ورزش‌های تفریحی و بهره‌گیری از نوآوری‌های ورزشی محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of new technologies in the development of recreational sports: what are advance factors and Motivations?

نویسندگان [English]

  • javad fesanghari 1
  • Rasool Norouzi Seyed hossini 2
  • marjan saffari 3
  • Hashem Kozechian 4
1 1. Ph.D. Sport Management, Tarbiat Modares University Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University
4 Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Objective: This study aimed at identification of new technologies in the development of recreational sports: what are drivers and motivations.
Methodology: Data were collected through semi-structured interviews using a qualitative approach. In order to analyze the qualitative data, the themes analysis method was used (Brown and Clark, 2006).
Results: The findings of this study showed that the drivers and motivations for using new technologies to develop recreational sports are put into five perspective: sports competencies, sports intelligence, innovation and knowledge efficiency in recreational sports, internationalism in recreational sports and transformation and increasing social orientation are divided into sports technologies.
Conclusion: According to the results of this study, To develop recreational sports, new technologies can be used, which should be the main objective of enhancing the social trend toward technologies that are used to develop sport in the community. This will be achieved through intelligence of recreational sports and taking advantage of sports innovations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Sports recreation
  • leisure Tim
  • Sports for All